HTS Middelburg

Die doelwitte wat nagestreef word, is:

  • Om ondersteuning en samewerking te gee aan alle funksies en organisasies soos bedryf deur HTS.
  • Om HTS by te staan ten opsigte van dienslewering en hulp.
  • Om projekte van stapel te stuur om fondse te bekom om die doelstellings tot uitvoer te bring.
  • Om te alle tye HTS se naam waardig te wees.
  • Om finansiële wins aan te wend vir hulp aan behoeftige leerders soos benodig en om beurse/toekennings aan leerders wat bogemiddeld presteer te oorhandig.
  • Om alles moontlik te doen ter verwesenliking van die doelwitte soos jaarliks vasgestel word.

Website: http://www.htsmiddelburg.co.za/

Facebook page: https://www.facebook.com/rooibulle/

Twitter handle: https://twitter.com/HTSM_Rooies / @HTSM_Rooies