Marais Viljoen

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur. Al drie aktiwiteite is vir ons
ewe belangrik en word ook so hanteer. Daarom voel ons dat
elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons
gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne,
is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Website: http://www.maraisviljoen.co.za/

Facebook page: https://www.facebook.com/hsmaraisviljoen

Twitter handle: https://twitter.com/marais_viljoen / @Marais_Viljoen